Visitation

Nye børn og unge visiteres gennem leder Betina Buono eller stedfortræder Christian Buono. Efter kontakten med sagsbehandler/rådgiver, modtager vi som udgangspunkt sagsakterne til gennemlæsning. Almindeligvis har vi møde med anbringende kommune - besøg af barn / ung og forældre inden anbringelse.

Kontaktoplysninger

Leder Betina Buono Tlf. 25 35 18 35 mail: info@frejlev-brugs.dk

Stedfortræder Christian Buono tlf. 20 58 72 80 info@frejlev-brugs.dk