Rideterapi

Vi har valgt at bruge heste som terapeutisk redskab. Vores heste er uddannet af vores rideterapeut. Heste er tilstede i nuet og møder os uden fordomme. Hesten responderer ærligt og umiddelbart på kropssprog, energi og stemninger, hvilket giver en unik mulighed for spejling "her og nu".

Heste er gode til at spejle, fordi de har "store spejlinger". Dvs., at personer med ikke så udviklede spejlneuroner, vil have stort gavn af hestens ekstra tydelige/store spejlninger. Hesten er samtidig en fantastisk "hjælpe terapeut" da den med rytmen i sine bevægelser, synkroniseringen med personen og hele det taktile sansemæssige spekter, har vist sig at være unik til at regulere det autonome og limbiske nervesystem.

Generelt vil effekten af rideterapi være mere livsglæde, større selvværd, selvtillid og bedre sociale kompetencer.

Dette bunder i, at hesten regulerer nervesystemerne og at den fysiske kontakt, følesansen, er med til at modne hjernen. Det betyder blandt andet:

  • øget evne til selvregulering
  • bedre takling af stress/pres
  • øget indlæringsevne
  • bedre koncentration
  • øget kropsoplevelse
  • bedre følelse af kropsafgrænsning
  • bedre evne til at mærke grænser (egne og andres)
IMG_1554
thumb
IMG_0674
thumb-2