Pædagogik

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra en metakognitiv pædagogisk tankegang.


Når den enkelte ung bliver anbragt indsamler vi alt den viden vi kan fra det pædagogiske arbejde i hverdagen, fra undersøgelser/udredelser, observationer, skolen, forældre, familie og sociale omgangskreds. Med den indsamlede viden samt handleplanen udarbejder vi en behandlingsplan der løbene bliver opdateret ud fra den enkelte unges udvikling.

Vi bruger ligeligt autentisk relations arbejde og miljøet som udviklings fremmende tiltag omkring de unge. I det miljøterapeutiske relations arbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende overfor den unge, med den bagved liggende tanke at de voksne på denne måde hjælper den unge med at knytte autentiske relationer til de voksne, lære sig selv bedre at kende, forbedre evnerne til at mentalisere og reflektere, og på denne måde opnå større selvbevidsthed.

Igennem en metakognitiv pædagogiks tilgang samt terapi - se mere her, giver vi den enkelte mulighed for at tilegne sig værktøjer til i fremtiden at kunne leve et sundt, værdigt og selvstændigt liv med de krav omverdenen stiller. Det ligger os meget på sinde, at den unge opnår respekt for sig selv og andre, samt mulighed for at opleve succes.

 Vi støtter og guider de enkelte omkring; motion, kost, madlavning, huslige pligter, brugen af digitale medier, sprog, skole, omgås i samfundet, samt kunne rumme andre.