Målgruppe

Piger i alderen 9-23 år

Eksempler på hvad der kendetegner vores piger 

  • Piger, der har været udsat for massivt omsorgssvigt pga. forældres manglende forældreevne eller som ikke har haft brugbare voksne i deres opvækst.
  • Piger, der er identitetssøgende, men været uden for dem brugbare rollemodeller.
  • Piger der har brug for et miljøskift
  • Piger. der har brug for trygge rammer i et tæt miljø.
  • Piger med psykiatrisk diagnose eller er i risiko for at udvikle psykiatrisk diagnose.
  • Piger med lavt selvværd/selvtillid.
  • Piger, hvis skolegang igennem længere tid har været ustabil eller helt manglet.
  • Piger, der mangler tro og drømme for fremtiden.
  • Piger der skal støttes i problematikker vedr. kost og motion
  • Piger som er blevet seksuelt krænket

Frejlev gl brugs modtager ikke piger som er i et aktivt misbrug