Målgruppe

Børn og Unge i alderen 9-23 år

Eksempler på hvad der kendetegner vores børn og unge:

  • Børn / unge som har en tilknytningsforstyrrelse.
  • De er identitetssøgende, men været uden for dem brugbare rollemodeller.
  • De  har brug for et miljøskift.
  • De har brug for trygge rammer i et tæt miljø.
  • Unge med psykiatrisk diagnose eller er i risiko for at udvikle psykiatrisk diagnose.
  • Lavt selvværd/selvtillid.
  • Unge hvis skolegang igennem længere tid har været ustabil eller helt manglet.
  • De mangler tro og drømme for fremtiden.
  • Børn og unge der skal støttes i problematikker vedr. kost og motion
  • Seksuelt krænket

Frejlev gl brugs modtager ikke unge, som er i et aktivt misbrug