Metakognitiv terapi

Vi er Danmarks eneste Opholdssted, som har implementeret en metakognitiv tilgang i det daglige pædagogiske arbejde.

Udover det daglige pædagogiske har vi også metakognitiv terapi i grupper og individuelt

Hvorfor Metakognitiv terapi (MCT)

MCT er udviklet af Professor Adrian Wells, University Manchester. Metakognitiv terapi er inkluderet i de engelske sundhedsmyndigheders referenceprogram (NICE) guidelines og anbefales af den britiske sundhedsstyrelse som den bedst virkende behandling til angstlidelser

MCT er en transdiagnostisk, redskabsbaseret behandlingsmetode, og handler om at få fleksibel kontrol over sin opmærksomhed(tanker), så vi selv bestemmer hvilke tanker, man vil gi opmærksomhed og hvor meget. I MCT er alle tanker lige og I MCT tillægges tankeindholdet (objektet) ikke nogen betydning, tankerne betragtes ikke som problematiske, og det centrale er hvordan man håndterer sine tanker, og hvad man gør med dem. Tanker har ikke magt til at gøre os syge, de ikke er virkelighed, men noget vores hjerne skaber. Mange mennesker har vanskeligt ved at lade deres helt normale negative tanker passere. Mennesker med stress og psykisk lidelse dvæler ved deres negative tanker, følelser og grubler/ bekymrer sig i time og dagevis – og det er netop denne proces, som skaber psykisk mistrivsel, der fastholder en følelse af eks angst og tristhed

MCT vil lære os, at forholde os neutralt til vores tanker og:

  • Lære indre /ydre fokus (rette din opmærksomhed udad)
  • Lære at en tanke er bare en tanke - ikke virkelig
  • Lære at lade selv negative tanker passere, ik ta fat i dem (Detached Mindfull)
  • Lære at udskyde bekymringer (bekymringstid)
  • Ikke differentiere mellem tanker, ikke gi de negative særlig værdi
  • Fleksibel opmærksomhed (i forhold til hvilke tanker du gir opmærksomhed)
  • Lære hvad Cas er og kunne identificere den, når det kommer (grubleri/sikkerhedadfærd/bekymringer/undgåelse/ritualer)
IMG_1733