Hvordan gør vi?

At implementere en Metakognitiv tilgang i hverdagen har krævet at vi har vendt det hele lidt på hovedet. I det pædagogiske fag er mange blevet ”oplært” at vi skal snakke om alt, vi skal hele tiden mærke efter hvordan vi har det.

Med MCT skal man ikke gå og mærke efter hele tiden. Vi øver pigerne i at rette fokus ud i stedet for ind. Vi kan ikke løse vores problemer ved at sidde og gruble og bekymre os. Tværtimod, oplever vi oftest, at få det værre, når man gir sine bekymringer for meget opmærksomhed. Vi vil i stedet gør noget andet: skifter fokus til eks: ridning / sport, praktisk ting, ja det kan være mange ting, bare vores hjerne får nogle konkrete opgaver. Det der sker er, at pigerne oplever, at når deres fokus skifter, så får de det bedre.

Deres første oplevelse med at skifte fokus fra indre til ydre (identificere hvad deres CAS er) fik de på denne måde:

Betina bad dem om at skrive deres bekymringer ned på gule post-it sedler, en på hver. Herefter gik de ud af lokalet. Betina hængte alle sedlerne op på indersiden af en kæmpe papkasse. På døren til kassen stod der:

Velkommen til kassen (CAS) bliv så længe du vil

Da pigerne kom ind, bad Betina dem om at sætte sig ind i kassen, som var næsten hel mørk (små kighuller) de fik en lommelygte med. De kunne så vælge at sidde der og kigge på deres bekymringer (gruble over dem) eller de kunne ta et aktivt valg om at gå ud (ydre fokus)

Udenfor kassen sad Betina og talte med en pædagog, hun bød hende slik. Pigerne kunne kun se lidt ud af hullerne og der gik ikke længe før de kom ud.

Hvad vil vi med sådan en praktisk opgave?

Betina ville vise pigerne, at bekymringer/grublerier gør, at vi ikke kan se ud i verden, vi har indre fokus. Vise dem, at det ikke er rart med indre fokus. Vise dem, at de kan ta et aktivt valg i forhold til at lade bekymringer træde i baggrunden og gå ud i verden (ydre fokus) bekymringerne er der stadig, de skal ikke undertrykkes, men de skal heller ik ha magten.

Pigerne får mange redskaber og øvelser for at kunne mestre MCT i dagligdagen og personalet hjælper til i det daglige med små hints og snakke omkring ydre fokus kontra indre fokus.