Bestyrelse

Formand:
Leif Viedecrantz

Næstformand:
Forstander, Dorte Bondo

Medlemmer:
Carsten Henningsen
Ole Hansen